Anschrift

Max-Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte

Luize Navarro

Hansaallee 41

60323 Frankfurt am Main

Luize Navarro

Luize Navarro

Raum: 10/2018 - 12/2018

Weitere Informationen

Universidade Federal do Paraná
Municipial Councils: Councilmen, Schepen and Indians in Dutch Brazil (1630-1954)

 
loading content
Zur Redakteursansicht