Jaime Ricardo Teixeira Gouveia

Weitere Informationen

Centro de História da Sociedade e da Cultura - Universidade Coimbra


Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas. Siglos XVI-XVIII

Zur Redakteursansicht